AUDIT PENSIJILAN EKSA 2018, MPB

30-31 OKTOBER 2018

Tujuan

Tujuan garis panduan ini disediakan bagi memberi panduan kepada warga Majlis Perbandaran Bentong dalam mengamalkan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) agar persekitaran kerja bersih, kemas dan kondusif dapat dihasilkan. Garis panduan ini berfungsi sebagai bahan rujukan bagi piawaian tindakan kebersihan, kekemasan dan keselamatan secara minima sahaja. Pelaksanaan adalah tertakluk kepada kesesuaian di peringkat zon.

 

Ke arah mewujudkan kecemerlangan organisasi melalui kualiti perkhidmatan persekitaran  yang bersih, selamat dan selesa kepada pelanggan. 

Dasar